Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Örnrocka

Örnrocka

Ordning rockor
Rajiformes
Rockorna är breda, platta fiskar, vilkas förstorade bröstfenor i hela sin längd är sammanvuxna med huvudet och kroppen, så att de tillsammans bildar en skiva. Mun, näsöppningar och gälspringor sitter på undersidan, ögon och utandningshål på ovansidan. Stjärten är ofta långsmal och skarpt avsatt från kroppen, ungefär som en svans. Rygg- och stjärtfenor rudimentära eller saknas. Ingen analfena. Käkarna är utskjutbara. Tänderna ofta sammanvuxna plattor. Bottenlevande rockor tar in vatten för andning genom utandningshålen, pelagiskt levande rockor genom munnen. Flertalet arter föder levande ungar. Rockorna simmar i fritt vatten antingen med kraftiga, vinglika slag av de stora kroppsflikarna eller genom att de senares ytterkanter utför serier av snabbt undulerande rörelser. Den senare metoden används nästan alltid när rockor simmar strax ovanför bottnen.
1 ordning 9 familjer, varav 7 i Europa och 4 i Norden.

Familj spjutrockor
Myliobatidae

Stort, från kroppen väl avsatt huvud med ögon och utandningshål på huvudets sidor. ”Fenvingarnas” spännvidd större eller nästan lika stor som kroppens längd, men längst är den piskliknande svansen som hos en del arter är utrustad med gifttagg. 1 liten ryggfena vid svansroten. Föder levande ungar. 5 släkten och ca 27 arter i Atlanten, Indiska oceanerna. I Europa 2 släkten med vartdera 1 art, i Norden 1.

Örnrocka
Myliobatis aquila
Kännetecken: Spetsiga vingar, piskliknande stjärtsvans med gifttagg vid svansroten alldeles bakom den lilla ryggfenan. Översidan gråbrun, ibland med en grön- eller bronsfärgad nyans. Undersidan gräddvit med grå kanter. Längd och vikt upp till 2 m resp. 24 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlanten och Medelhavet. Azorerna. Utmed Afrikas västkust till Sydafrika. Madeira och Kanarieöarna. I Nordsjön uppträder arten som en sällsynt sydfiskflyttare sommar och höst. Tillfälligt anträffad i Danmark (1 fynd), Norge (2 fynd) och i Sverige.

Förekomst i Sverige: Fångad vid Trubaduren i Göteborgs skärgård 26/10-1968.

Miljö: Sand- och dybottnar vid kustnära djup ned till ca 100 m, men örnrockan vistas mycket också simmande i fritt vatten ända upp till ytan.