Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Öring

Öring

Denna art brukar uppdelas på 3 raser, vilka alla förekommer i Sverige. Mycket tyder dock på att de 3 raserna huvudsakligen utgör miljöformer, ehuru vissa ärftliga betingelser dock synes förefinnas. Bl a kan ungarna ibland bli könsmogna tidigt (jfr laxen), varvid vandringsdriften uteblir och en stationär dvärgform bildas. Försök har visat att alla ”raserna” kan övergå i varandra om öringarna flyttas från ett vatten till ett annat. Bäcköringar, som utsatts i Östersjön har t ex vid återfångster inte kunnat skiljas från havsöringar. Emellertid blir det lättare att förstå skillnaden mellan öringens mångtaliga varianter, om de delas upp på de 3 raserna havs-, insjö– ochbäcköring. Arten kan bilda hybrider med laxen (kallade laxing).
Gemensamma namn för öringens olika former är laxöring, stenöring, örlax, bäckrö, örred, börling och börsting (jfr laxen).

Ordning laxartade fiskar
Salmoniformes

En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad.

Familj laxfiskar
Salmonidae
Kraftigt byggda fiskar med avlång, spolformad kropp. Ett gemensamt drag för alla familjens arter är en liten fettfena (ett hudveck utan fenstrålar) på bakryggen. Alla arter är antingen anadroma eller helt sötvattenlevande.
Familjens systematik är invecklad och har varit föremål för många undersökningar. Lokala varianter utbildas snabbt. Förmodligen finns flera biologiska arter än som f n är kända. Laxfiskarna har exempelvis under sin utveckling genomgått upprepade kromosonfördubblingar. Arterna finns huvudsakligen i tidigare nedisade områden på den norra hemisfären. Landisarnas fram- och tillbakaryckningar har ytterligare komplicerat evolutionsförloppet. Det är kanske omöjligt att för laxfiskarna åstadkomma en fylogenetiskt korrekt systematik.
Familjen omfattar 10 släkten och ca 68 arter, med utbredning i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika. Inplanteringar har företagits i Sydamerika och Australien samt dessutom i stora delar av Afrika och Asien utanför det spontana förekomstområdet. I Europa finns 9 släkten och förmodligen ca 15 arter, men 8 är inplanterade.