Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Nordlig simpknot

Nordlig simpknot

Ordning kindpansrade fiskar
Scorpaeniformes
Oftast långsträckt kroppsform. Huvud och kropp vanligtvis försedda med taggar och benplåtar. Bröstfenorna ofta rundade och stjärtfenan sällan kluven i två spetsar. Ordningen är representerad av 20 familjer med ca 269 släkten och ca 1.160 arter. De flesta arterna är marina och utbredda i världshaven.

Familj simpor
Cottidae
Fiskar med stort huvud och proportionellt stora bröstfenor. 2 ryggfenor som hos en del arter är sammanhängande. Den främre har taggstrålar. Bukfenorna har 1 taggstråle vardera. Huden är här och var täckt av knölar, taggar och benplåtar. Sidolinje. Simblåsa saknas. Ca 70 släkten och ca 300 arter förekommer i hav och sötvatten på det nordliga halvklotet samt Argentina, sydöstra Australien och längs Nya Zeeland. I Europas saltvatten 6 släkten och 10 arter. I Norden 6 resp 8.

Nordlig simpknot
Triglops pingelii
Kännetecken: Denna fisk har längsrader av taggar eller små benknutar ovanför, på och under sidolinjen. Färgen på huvudet och kroppens översida mörkbrun. Buken är vit. Färggränsen mellan över- och undersida går i sicksack, ett bra märke. Mycket stora ögon. Längd upp till 20 cm för honan, 14,5 cm för hanen.

Utbredning: Cirkumpolär kring Ishavet. I Europa söderut till Spetsbergen, Vita havet, Novaja Semlja och Karahavet; i Asien till Japanska sjön; i Nordamerika till British Columbia i Stilla havet resp. Massachusetts i Atlanten. Anträffad vid Norge och Sverige.

Förekomst i Sverige: Utanför Strömstad i slutet av april 1908 och i Gullmaren sommaren 1929.

Miljö: Sand-, ler- och stenbottnar från några få meters djup i tångbältet till 930 m, men oftast mellan 10-100 m.