Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Nordhavsräka

Nordhavsräka

Pandalus borealis
Den andra av de båda Decapodgrupperna. Natantia, som betyder »de simmande», omfattar samtliga räkarter och är i de nordiska haven företrädd av ett 30-tal arter. I stort sett överensstämma räkorna till sin byggnad med hummern, men i sina detaljer är naturligtvis de olika organen annorlunda utformade. Nordhavsräkan har en från sidorna hoptryckt kropp. Ryggskölden löper ut i ett mycket långt pannhorn, som på över- och underkanten är försett med en rad taggar. De yttre antennernas gissel är nära dubbelt så långa som hela kroppen. De fem benpar, som motsvara hummerns s.k. gångben är långa och smala och föga lämpade att gå med. Höger- och vänsterbenet i det andra paret är olika långa och sluta båda med en tång; även det första benparet har tänger, som dock är mikroskopiskt små. De tre sista benparen sluta med långa klor. Stjärtfötterna är kraftigt utvecklade och utgör räkans normala rörelseorgan. Det sista extremitetslösa kroppssegmentet är långt och smalt och taggbeväpnat. På ömse sidor där sitter det sjätte stjärtsegmentets båda tvågrenade, bladformiga extremiteter.