Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Mindre kungsfisk

Mindre kungsfisk

Ordning kindpansrade fiskar
Scorpaeniformes
Oftast långsträckt kroppsform. Huvud och kropp vanligtvis försedda med taggar och benplåtar. Bröstfenorna ofta rundade och stjärtfenan sällan kluven i två spetsar. Ordningen är representerad av 20 familjer med ca 269 släkten och ca 1.160 arter. De flesta arterna är marina och utbredda i världshaven.

Familj drakhuvudfiskar
Sebastidae
Fiskar med kroppen sammanpressad från sidorna. Rygg-, buk- och analfenor försedda med giftiga taggstrålar. Flertalet arter föder levande ungar. Familjen representeras av ca 60 släkten med ca 310 arter i alla tempererade och tropiska hav. I Atlanten finns endast 11 släkten och 58 arter. I Europa 5 släkten och 11 arter. I Norden 2 resp. 3.

Mindre kungsfisk
Sebastes viviparus
Kännetecken: Liknar större kungsfisken men är blekare i färgen och mindre samt har spetsiga gällockstaggar (trubbiga hos den större kungsfisken). Längd och vikt upp till 35 cm resp. 1,14 kg.

Utbredning: I Nordamerika funnen längs Canadas östkust.

Förekomst i Sverige: Mindre kungsfisken är tämligen allmän i Skagerack. I Kattegatt är den ovanlig och har där sydligast anträffats i farvattnen kring Anholt.

Miljö: Denna art lever i grundare vatten än sin större släkting och tyr sig mera till kusternas skärgårdar och fjärdar än denne. Den föredrar bergsbottnar på 10-400 m djup, men kan gå djupare. Den besöker även sand- och dybottnar.

Föda: Kräftdjur, mollusker och små fiskar.

Fortplantning och tillväxt: Mindre kungsfisken är ungfödande och blir könsmogen vid 18-25 cm längd, då den troligen är 14-15 år. En medelstor hona bär på 8,000-30,000 ungar. De föds i juni-aug. och är då 4-5 mm långa. Den första tiden lever de pelagiskt, varefter de vid 60 mm längd övergår till bottenliv.
Kända tillväxtsiffror är 15 cm efter 9 år och 27 cm efter 18 år.

Livslängd: Ca 30 år.

Användning: Erhålls som bifångst vid räktrålning och säljs som matfisk.

Annat namn: Liten kungsfisk.