Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Mindre kantnål

Mindre kantnål

Ordning rörnosade fiskar
Syngnathiformes
Fiskar med tubformad, utdragen nos och en liten mun i spetsen. Kroppsformen är mycket varierande hos olika arter, 6 familjer, 63 släkten och ca 257 arter, varav 2 i sötvatten.

Familj kantnålfiskar och sjöhästar
Syngnathidae
Små, långsmala fiskar med den masklika kroppen täckt av en serie benringar eller -plåtar. Den utdragna, rörformade nosen (hos flera arter uppnäst) med den lilla munnen i spetsen brukas som en pipett vid bytesfångst av rörliga djur. Gälöppningen ter sig som en liten hudpor. 1 ryggfena. Bukfenor saknas. Honorna deponerar äggen på hanens undersida eller i en hudficka. Han transporterar dem tills kläckningen sker, då ungarna är miniatyrer av föräldrarna. 55 släkter med ca 230 arter är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. I Europa 4 släkten och 12 arter. I Norden 4 resp. 6.

Mindre kantnål
Syngnathus rostellatus
Kännetecken: Den minsta av nålarterna. Ett mörkt streck från nosen genom ögat och bakåt utefter kroppssidan. Längd upp till 17 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten till norra Spanien.

Förekomst i Sverige: Denna art är vanlig längs Bohusläns och Hallands kuster. Den är sällsynt i Öresund och har några gånger anträffats i södra Östersjön.

Miljö och vanor: Mindre kantnålen uppehåller sig i strandbältets vegetation på grunt vatten (1-18 m) över sand- eller dybottnar eller i ålgräsängar och bland flytande tång. Arten uppsöker ofta flodmynningar. Levnadssättet är lika med den större havsnålens.

Föda: Hoppkräftor och andra smärre kräftdjur samt fiskyngel.

Fortplantning: Könsmognaden inträder vid 1 års ålder. Leken sker under juni-aug. De 1mm stora äggen läggs av flera honor i hanens buksäck och kläcks efter 2-3 veckor, då de fullt utvecklade ungarna mäter 13-14 mm. De lever pelagiskt en kortare period innan bottnen uppsöks.

Annat namn: Liten kantnål.