Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Mindre havsnål

Mindre havsnål

Ordning rörnosade fiskar
Syngnathiformes
Fiskar med tubformad, utdragen nos och en liten mun i spetsen. Kroppsformen är mycket varierande hos olika arter, 6 familjer, 63 släkten och ca 257 arter, varav 2 i sötvatten.

Familj kantnålfiskar och sjöhästar
Syngnathidae
Små, långsmala fiskar med den masklika kroppen täckt av en serie benringar eller -plåtar. Den utdragna, rörformade nosen (hos flera arter uppnäst) med den lilla munnen i spetsen brukas som en pipett vid bytesfångst av rörliga djur. Gälöppningen ter sig som en liten hudpor. 1 ryggfena. Bukfenor saknas. Honorna deponerar äggen på hanens undersida eller i en hudficka. Han transporterar dem tills kläckningen sker, då ungarna är miniatyrer av föräldrarna. 55 släkter med ca 230 arter är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. I Europa 4 släkten och 12 arter. I Norden 4 resp. 6.

Mindre havsnål
Nerophis ophidion
Kännetecken: Färgen på ovansidan grön med vita tvärfläckar, på undersidan gulaktig. Honan har under lektiden en rad bjärtblå strimmor på gällocken och främre delen av kroppssidorna. Arten är trådsmal och blir ej längre än högst 30 cm för honan resp. 25 cm för hanen.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och Svarta havet. De nedre loppen av Dnjestr och Dnjepr.

Förekomst i Sverige: Mindre havsnålen finns i Sveriges alla hav ända upp i Bottniska viken till Haparandas skärgård. Den går långt in i skärgårdarnas fjärdar.

Miljö och vanor: Denna art uppehåller sig bland alger, ålgräs och andra vattenväxter på ringa djup (2-25 m) invid kusterna. Den kan också ligga och vila på bottnen. Levnadssättet överensstämmer med den större havsnålen.

Föda: Små kräftdjur, fiskyngel och annan djurplankton.

Fortplantning: Mindre havsnålen är könsmogen vid 2 år. Leken pågår i maj-aug. Honan producerar 200-300 ägg, som fästs i 3-4 rader omgångsvis med upp till 36 per gång i en konkav fåra på hanarnas buk i ett totalt antal av 50-200. De är mm-stora och kläcks efter ca 4 veckor, varvid larverna är 9 mm långa och föga utvecklade. De lever pelagiskt under 3-4 månader tills de blir ca 12 mm, då bottnen uppsöks. Vid 1 års ålder är de ca 10 cm.

Livslängd: 4 år.

Annat namn: Vanlig havsnål.