Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Majfisk

Majfisk

Ordning sillfiskar
Clupeiformes

Primitiva benfiskar. Hos flertalet arter är kroppen sammanpressad från sidorna. Fenorna utan taggiga strålar. 1 oftast liten ryggfena. Sidolinjen osynlig. Hos alla arter utom ansjovisfamiljen har simblåsan en öppen förbindelse med svalget. Flertalet arter är planktonätare. 3 familjer, 67 släkten och ca 330 arter. 2 familjer är representerade i Europa.

Familj sillfiskar
Clupeidae
Saknar sidolinje och skäggtömmar. Utrustade med simblåsa. Flertalet arter är marina, men några går upp i sötvatten för lek och några lever permanent i sötvatten. Familjen finns i alla hav och är representerad av ca 50 släkten med 190 arter, varav flertalet i tropiska vatten. I europeiska sötvatten finns 2 släkten med 10 arter, varav 2 är funna i Sverige.

Majfisk
Alosa alosa
Kännetecken: Liknar staksill (med vilken den bastarderar) men har färre mörka fläckar på kroppssidan. De är oftast endast 1 men även 2-5. Gälräfständerna på första gälbågen alltid flera än 60, oftast 90-120. Längd och vikt upp till 76 cm resp 3,5 kg.

Utbredning: Längs Atlantkusten och närliggande flodområden ned till nordvästra Marocko. I Medelhavet längs Spanien och Frankrike till Rhône. Tillfällig i Danmark, Norge (där 1 av fynden gjorts i sötvatten 1979), Sverige och Finland (2 fynd, varav 1 i Ule älv).

Förekomst i Sverige: Oregelbundet anträffad i Skagerack, Kattegatt och Östersjön. Vid Strömstad fångades 1 fisk i juni 1887 och 1 i sept 1892. I nov 1959 erhölls 1 ex i Skagerack och 19/9-1982 ett annat i Kungsbackafjorden, Halland. Vid Älvkarleby i Dalälven togs 1 ex 6/7-1864. Förmodligen fångas majfisken oftare under sillfiske men tycks sällan rapporteras.

Miljö: Utmed havskuster på djup ned till ca 100 m och i floder.

Flyttning: Vandrar om våren stimvis från havet högt upp i floderna (ända till 800 km) för att leka och återvänder därefter till havet, medan årsungarna vandrar ned i aug-okt.

Vanor: Lever stimvis.

Föda: Pelagiska kräftdjur och andra evertebrater. Även fiskar. Under lekvandringen intas ingen näring.

Fortplantning och tillväxt: Leker stimvis i maj-juni nattetid i strömmande vatten över grusbottnar. Äggen sjunker till bottnen och lagras där till kläckningen efter 4-8 dygn, då larven är 8-12 mm. När ungarna om hösten nått en längd av 8-12 cm vandrar de till havs, men en del kan kvarstanna i floderna upp till 2 år. Arten blir könsmogen vid 3-4 års ålder och ca 30-40 cm längd. Vid 6 års ålder är majfisken 34-40 cm lång men 7-åringar har mätt ca 70 cm.

Livslängd: 21 år.

Status: Utrotningshotad p g a föroreningar och annan miljöförstörelse.

Användning: När majfisken var vanlig hade den kommersiell betydelse, men numera fångas den regelbundet med nät endast i få floder.

Annat namn: Stamsill.