Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Lodda

Lodda

Ordning laxartade fiskar
Osmeriformes

En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad.

Familj norsfiskar
Osmeridae
Små , slanka fiskar med fettfena och stor mun. Familjen är med 6 släkten och 10, möjligen 11, arter utbredd i kustnära hav i huvudsakligen nordliga delar av den norra hemisfären, men finns också som relikt i några sjöar under den forna marina gränsen. Leken äger rum i sötvatten och havet. I Europa 2 släkten med 2 arter.

Lodda
Mallotus villosus

Kännetecken: En långsträckt fisk av 18-25 cm längd. Fjällen hos hanen bildar under lektiden på sidorna ett längsgående, luddigt band. Under lektiden har hanarna även vita, vårtliknande hudutskott på huvudet, kroppen och fenorna. Hanen blir större än honan.

Utbredning: Norrut i Ishavet till Spetsbergen och Novaja Semlja. Längs östra Atlantens kust från Berings sund till Sakhalin. I Nordamerika utmed kusterna av Alaska, Hudson Bay och östkusten från Baffins land till Massachusetts. Vidare kusten kring södra Grönland. Årsviss vid Norge söderut till Lofoten. Stimvis kan arten tillfälligt uppträda ner till Haugesund och med enstaka individ i Oslofjorden. Tillfällig vid Danmark. Utanför Nordnorges kust uppträder loddan under våren i oerhörda stim för att leka.

Miljö: Fria vatten på djup mellan 0-300 m.

Flyttning: I dec-april drar loddan i kolossala stim från Barents hav till sydligare men alltjämt nordliga vatten, t ex vid Finnmark och Murmansk, för lek.

Vanor: Bildar ofta väldiga stim, som uppehåller sig på djupt vatten om dagen men kommer upp till ytan om natten.

Föda: Smärre kräftdjur, fiskrom och fiskyngel (även egna arten) samt andra planktondjur.

Fortplantning och tillväxt: Leken äger i olika havsområden rum i mars-sept nära kusten över bränningssköljda grusstränder eller på sandbottnar på grunt vatten från 5 m ned till 100 m och vid en temperatur av 2-4°. Under den 5 sek långa lekakten omsluter hanen honan med bröst- och bukfenorna, varunder de simmar över bottnen, på vilken de med fenor och stjärt gör en liten ränna. Hanen leker med flera honor. Han brukar dö efter leken, medan honan leker 2 eller 3 år i rad. Honan har 10,000-30,000 ägg, som mäter 0,6-1,2 mm och läggs i rännan. De klibbar fast på bottnen och kläcks efter 1-2 månader, då ynglen är 4-5 mm, för att på senhösten oftast mäta 25-40 mm. Vid 1 års ålder mäter loddan 9-10 cm, vid 2 år 11-16 cm och vid 3 år 16-17 cm. Den når könsmognad vid 2-4 år, och en längd av 15-20 cm för hanen, 13-17 cm för honan.

Livslängd: 5 år.

Status: Ett enormt fisketryck har sedan länge av människan utövats på loddan. Av allt att döma har detta urartat till överfiske, och många tecken tyder på att loddan nu börjar svikta. Det kan få allvarlig betydelse för många djurarter i Arktis.

Användning: Loddan är av stor betydelse för de arktiska havens näringskedjor, bl a som föda åt torsken, gråsejen och andra fiskar samt fåglar, sälar och valar, men dessutom utövar människan ett industriellt fiske, särskilt fiskeflottor från Norge och Canada, för att begagna arten som agn och fiskmjöl. Eskimåerna använder loddan som matfisk.