Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Lerskädda

Lerskädda

Ordning plattfiskar (eller flatfiskar)
Pleuronectiformes
Alla färdigomvandlade plattfiskar har kroppen tillplattad från sidorna. ynglen har däremot sedvanlig symmetrisk fiskkroppsform med ögonen sittande på varje sida av huvudet. Larverna simmar i ”upprätt” ställning. Under de 2 första levnadsmånaderna efter kläckningen vandrar det ena ögat genom huvudet eller längs dess utsida över till andra sidan. Den gamla fisken har således ögonparet sittande på ena sidan. Samtidigt vrids huvudet så att dess ”översida” kommer på ena kroppssidan. Denna komplicerade förändring innebär en nästan total modifiering av skallben, nerver och muskler. Ögonsidan blir mörkpigmenterad och något konvex, blindsidan blir däremot vit eller ljust opigmenterad och platt. Det är i detta slutstadium av förvandlingen som bottnarna uppsöks och fisken börjar simma på sidan. De mjukstrålade rygg- och analfenorna är oftast långa och sträcker sig utmed hela kroppskanterna. Hos många arter en tagg framför analfenan. De omvandlade fiskarna saknar nästan alltid simblåsa.
Ordningen omfattar 6 familjer, ca 117 släkten och ca 538 arter.

Familj spättor
Pleuronectidae
Högersidan är i regel ögonsida. Äggen saknar oljedroppe. 41 släkten med ca 99 arter är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. Några arter finns i bräckvatten och några kan besöka sötvatten. I Europa resp Norden 8 släkten och 8 arter.

Lerskädda
Hippoglossoides platessoides
Kännetecken: Liknar till formen en liten hälleflundra. Arten har en tunn och långsträckt kropp med långt fram på nosen tättsittande ögon och vinkelspetsad stjärtfena. Högersidan är ögonsida. Blindsidan är blåvit. Längd sällan över 40 cm men kan nå upp till 52 cm. Vikt ca 0,7 kg. Honan är större än hanen.

Utbredning: Norrut till Spetsbergen. Österut till Novaja Semlja. I Nordamerika kring södra Grönland och utmed fastlandskusten från Labrador till Massachusetts.

Förekomst i Sverige: Skagerack, Kattegatt och Öresund samt sydvästra Östersjön till Bornholm.

Miljö: Arten träffas på sand- och dybotten vid nivåer av 10-100 m på sommaren; om vintern ned till 200-510 m.

Föda: Fiskar, kräftdjur, maskar, mollusker och ormstjärnor.

Fortplantning och tillväxt: Lerskäddan kan bli könsmogen vid 2-3 års ålder och en längd av 13 cm men i nordligaste delar av utbredningsområdet först efter 7-10 år. Leken infaller i jan-juni på 40-200 m djup. Större fiskar leker först. Honor på 15-30 cm kan producera 25.000-250.000 ägg, de på 40-50 cm upp till ca 370.000. De mäter 1,4-2,6 mm och är näst hälleflundrans de största av alla svenska flatfiskars. Äggen är pelagiska under 2-4 veckor. De kläcks efter 11-14 dygn, då larverna mäter 4-6 mm. De pelagiska larverna tillväxer under det första halvåret med 10 mm per månad. Förvandlingen börjar vid ca 15 mm längd. Larverna uppsöker bottnen, då de är ca 25 mm långa. I västra Östersjön är honornas medeltillväxt följande: 2 år 25 cm, 3 år 27 cm, 4 år 29 cm.

Livslängd: 19 år.

Användning: Av liten betydelse för fisket men 1983 fångades i Skagerack och Kattegatt 125 ton till ett värde av 69.000 kr.

Andra namn: Lerflundra och bonde. I Bohuslän kallas eller kallades arten såla, storgap, glib och glibskädda; i Skåne horntunga, judepiga och stormun.