Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Laxsill

Laxsill

Ordning drakartade fiskar
Stomiiformes
Denna art av Nelson (1984) föreslagna ordning omfattar ljusproducerande arter med fotoforer. Den består av 9 familjer, 53 släkten och ca 248 arter.

Familj pärlemorfiskar
Sternoptychidae
Små djuphavsfiskar med hög och från sidorna starkt sammanpressad kroppsform. Bukfenorna sitter lågt på kroppen. Tagg eller taggar framför ryggfenan. Munnen nästan vertikal. Lysorgan på buken. 10 släkten med 41 arter är utbredda i alla 3 världshaven. I Europa 2 släkten och 4 arter.

Laxsill
Maurolicus mülleri
Kännetecken: En liten fisk med två rader lysorgan längs buken, långt bakåt sittande ryggfena och lång men låg fettfena. Längd upp till 7,6 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och västra Medelhavet. Utmed Afrikas västkust från Marocko till Gabon resp. från Zaire till Cape Agulhas och vidare i Indiska oceanen till Natal. F ö norra och mellersta Atlanten. Längs Nordamerikas östkust från Newfoundland till Floridas sydspets, Karibiska havet och Mexikanska bukten. Utmed Sydamerikas öst- och nordkuster från Belize till Guyana. I söder längs Argentinas och Chiles kuster. I Asien kring Japan och Stilla havet öster därom. I Australasien kring Nya Zeeland. Årsviss i Norge och kanske även i Danmark och Sverige. Vid Norge finns lekande populationer.

Förekomst i Sverige: Laxsillen uppträder sällsynt, ehuru möjligen årsvisst, i de yttre delarna av Skagerack och Kattegatt. Fynd nära kusten av Bohuslän och Västergötlandföreligger från Strömstad, Säckefjärden, Styrsö, Gullmaren och Väderöarna. Vintern 1923-1924 synes den från sitt utbredningsområde i norra Atlanten ha uppträtt invasionsartat i Skagerack, varvid den även anträffades inne i Gullmarsfjorden. I norra Halland anträffades 1 dött ex vid ön Nidingen17/3-1981. Arten har fångats i Öresund.

Miljö, vanor och föda: Laxsillen är pelagisk och lever i stim, om dagen på djupt vatten, om natten nära ytan på ca 30 m djup. Ej sällan blandar sig dessa flockar med småsillens och skarpsillens. Ibland kastas laxsillen av vågorna upp på stränderna . Larv- och ungstadier uppehåller sig på ca 150 m djup, äldre exemplar från ca 100 m till ca 800 m. Laxsillen lever av smärre havsdjur som små kräftdjur och andra planktondjur. Den utgör själv byte för många andra fiskar, bl a torsken i vars mage den ofta anträffas.

Fortplantning: Vid Norge leker laxsillen i mars-sept. I Skottland har man funnit honor med mogna ägg i feb. I Medelhavet under hela året. De stora äggen uppgår till 200-500 per hona. De är pelagiska liksom ynglen. Efter 1 år är de senare 2-3 cm.

Livslängd: 4 år.