Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Långa

Långa

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Lotidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Långa
Molva molva
Kännetecken: Liknar lubben men är mera långsträckt, har annan färg, 2 ryggfenor, något annorlunda form på fenorna och 1 skäggtöm. Färgen är brun men varierar med en gul- eller röd- eller grönaktig anstrykning. Längd och vikt upp till 2 m resp 45 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten till Gibraltar. Längs Nordamerika från södra Grönland till Newfoundland.

Förekomst i Sverige: Långan finns i Skagerack, Kattegatt och Öresund. I sistnämnda område liksom i södra Kattegatt var arten ännu under 1950-talet sällsynt. Den har alltså ökat sin utbredning. Långan har också anträffats i sydvästra Östersjön.

Miljö vanor och flyttning: Långan vistas utanför kusterna på djup mellan 25-700 m, oftast 100-400 m, ibland ned till ca 1.000 m, där den nära bottnarna simmar omkring i regel enstaka eller i glesa stim. Yngre individ håller sig närmare kusten och vid relativt grunda bottnar, äldre och större långor på djupare vatten. Långan vistas över både mjuk-, bland- och hårdbottnar men föredrar stenigt eller klippigt underlag som isolerade klippor och vrak. Från de svenska farvattnen vandrar långan om våren ut till fortplantningsområdena i Nordsjön och Atlanten.

Föda: Fiskar, främst makrill, sill, torsk– och plattfiskar men även krabbor, sjöstjärnor, sjöborrar och bläckfiskar.

Fortplantning och tillväxt: Leken äger rum i mars-juli på 60-300 m djup. Äggantalet hos en 25 kg tung hona var 28.361.000, men vida högre siffror har uppgivits. En 45 kg hona beräknades innehålla 60 milj ägg. Rommen svävar strax över bottnen. Den kläcks efter ca 10 dygn, då larven är 3,2 mm. Larverna är pelagiska vid 200 m-nivån och snabbväxande. De omvandlas vid 20 mm längd. Efter 1 år är ungen ca 18 cm. Långan blir könsmogen vid 6-8 års ålder.

Livslängd: Minst 25 år.

Användning: Långan är ekonomiskt viktig. Den tas med backor och trål. Fångst 130-800 ton per år. Den svenska fångsten var 1983 194 ton till ett värde av nära 1 milj kr. Den är också populär som sportfisk.

Andra namn: Långebarn är ett namn på unga långor. Klippfisk, kabeljo, saltlånga, spillånga och stamp är handelsnamn på olika beredningar av långa (jfr torsken), av vilka en del senare blir lutfisk.