Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Krumnosig havsnål

Krumnosig havsnål

Ordning rörnosade fiskar
Syngnathiformes
Fiskar med tubformad, utdragen nos och en liten mun i spetsen. Kroppsformen är mycket varierande hos olika arter, 6 familjer, 63 släkten och ca 257 arter, varav 2 i sötvatten.

Familj kantnålfiskar och sjöhästar
Syngnathidae
Små, långsmala fiskar med den masklika kroppen täckt av en serie benringar eller -plåtar. Den utdragna, rörformade nosen (hos flera arter uppnäst) med den lilla munnen i spetsen brukas som en pipett vid bytesfångst av rörliga djur. Gälöppningen ter sig som en liten hudpor. 1 ryggfena. Bukfenor saknas. Honorna deponerar äggen på hanens undersida eller i en hudficka. Han transporterar dem tills kläckningen sker, då ungarna är miniatyrer av föräldrarna. 55 släkter med ca 230 arter är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. I Europa 4 släkten och 12 arter. I Norden 4 resp. 6.

Krumnosig havsnål
Nerophis lumbriciformis
Kännetecken: Färgen varierar från rödbrun till gul- eller grönaktig med ljusare fläckar och streck. Denna art skiljer sig från den mindre havsnålen genom den proportionellt korta, uppnästa nosen och genom att längden ej överskrider 14 cm för hanen resp. 17 cm för honan.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten. Några gånger anträffad i Medelhavet.

Förekomst i Sverige: Den krumnosiga havsnålen finns i Skagerack, Kattegatt och norra Öresund men är ingenstädes allmän.

Miljö och vanor: Denna art lever i tidvattenszonen på 2-30 m djup och föredrar klipp- och stenbottnarnas slamfyllda håligheter eller rödalgsamhällen. Ligger ofta under stenar.

Föda: Allehanda smådjur, särskilt kräftdjur och fiskyngel.

Fortplantning: Krumnosiga havsnålen blir könsmogen vid 2 års ålder. Vid 10 cm längd kan hanen bära ägg. Leken sker i maj-sept. Äggen fästs på hanens buk i ett antal mellan 50-90. De är 1-1,2 mm och lär kläckas efter ca 4 veckor, varvid larven är 9-10 mm lång. De lever pelagiskt under 1-2 månader, varefter de i okt. vid 3-4 cm längd träffas vid strändernas bottnar.