Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Knot

Knot

Ordning kindpansrade fiskar
Scorpaeniformes
Oftast långsträckt kroppsform. Huvud och kropp vanligtvis försedda med taggar och benplåtar. Bröstfenorna ofta rundade och stjärtfenan sällan kluven i två spetsar. Ordningen är representerad av 20 familjer med ca 269 släkten och ca 1.160 arter. De flesta arterna är marina och utbredda i världshaven.

Familj knotar
Triglidae
Långsträckta fiskar med högt huvud, som är beklätt av ett benpansar och hos flera arter försett med taggar. Bröstfenornas 2 eller 3 lägre strålar är åtskilda, fingerliknande och rörliga samt utrustade med smak- och känselorgan. ”Fingrarna” används för förflyttning på bottnen och för att gräva efter och känna föda i bottenslammet. 2 åtskilda ryggfenor. Producerar ljud genom muskler, som har förbindelse med simblåsan. Bottenlevande. Ca 14 släkten med ca 86 arter är utbredda i alla tempererade och tropiska hav. I Europa 5 släkten och 8 arter. I Norden 4 resp 5.

Knot
Chelidonichthys gurnardus
Kännetecken: Denna art är försedd med benknölar vid ryggfenornas bas och längs sidolinjen, som markeras av en ljusgrå, vit eller gul strimma. Färgen på rygg och sidor kan vara brun eller grön med gula eller gråsvarta fläckar. Längd vanligtvis 25-30 cm men kan nå upp till 45 cm. Vikt ca 1,2 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och Svarta havet. Utmed Afrikas västkust till mellersta Marocko och Madeira.

Förekomst i Sverige: Knoten är allmän i Skagerack och Kattegatt samt mindre vanlig i Öresund och södra Östersjön, där den sällsynt anträffas vid Blekingekusten.

Miljö och vanor: Arten vistas på bottnar mellan 20-200 m djup och av varierande utseende men synes föredra sådana där stenar, sand och dy är blandade. Den både kryper och simmar bra. Emellanåt, särskilt om natten, far den upp i ytskiktet, stundom i stora stim. Den kan ströva ganska vitt och brett i det fria vattnet, och kommer under sommaren in mot stränderna.

Föda: Fiskar som bultar, sjökockar, tobis och flatfiskar samt blötdjur, kräftdjur och maskar. Larverna förtär djurplankton.

Läten: Ett knorrande vibrationsljud, som både hörs och känns, då man håller fisken i handen.

Fortplantning och tillväxt: Leken äger rum under april-aug i Skagerack och Kattegatt. De 200.000-300.000 äggen mäter 1,4 mm, är pelagiska och kläcks efter 5 dygn, varvid larven mäter 3-4 mm. Den lever i fritt vatten tills den blir ca 3 cm, då den tyr sig till bottnen. Efter 1 år är fisken 10-15 cm. Hanen är könsmogen vid 3 års ålder och 17 cm längd, honan vid 4 år och 24 cm.

Livslängd: 6 år.

Användning: Knoten är en omtyckt matfisk och börjar få allt större ekonomisk betydelse. 1983 var den svenska fångsten 8 ton. Den tas med trål och snurrevad.

Andra namn: Knorrhane, gnoding och halhös.