Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Klarbult

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj smörbultar
Gobiidae
Små, avlånga fiskar med proportionellt höga och stora fenor. Bukfenorna är hos flera arter förenade och fungerar som en sugskiva. Oftast 2 ryggfenor, varav den främre består av taggstrålar, den bakre av mjukstrålar. Hanar och honor oftast olikfärgade. Denna familj är den artrikaste bland marina fiskar bestående av ca 200 släkten och minst 1.500 arter. Flertalet arter hör till tropiska och subtropiska hav, men många av dem lever också i bräck- och sötvatten. Flera av de senare har koloniserat oceaniska öar, där de kan gå högt upp i bergsbäckar. Många av sötvattensarterna fortplantar sig i havet. Flera av de marina smörbultarna lever associerade med svampdjur, räkor och sjöborrar. Några arter kan tillbringa flera dygn utanför vattnet. I Europa finns 12 släkten och 38 arter. I nordiska vatten lever 9 släkten och 12 arter.

Klarbult
Aphia minuta
Kännetecken: En liten fisk som har genomskinliga stora fjäll så att de inre, pigmenterade organen är synliga, t ex simblåsa och tarmar. Ögon, delar av huvudet och fenorna är pigmenterade. Hanen har längre rygg- och analfenor och huvud än honan. Längd upp till 6 cm (hanen) och 5 cm (honan).

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och Svarta havet. Utmed Afrikas västkust till nordvästra Marocko.

Förekomst i Sverige: Klarbulten finns i Skagerack, Kattegatt och Öresund men förekommer i sällsynta fall även i Östersjön, där den 1961 anträffades i ett stort antal.

Miljö och vanor: Denna art lever strandnära på fritt vatten över eller i sjögräsängar och bland bandtång mellan ytan och ned till 70 m. Den träffas även ovan sand- och dybottnar och kan gå in i flodmynningar. Den simmar i väldiga, täta stim eller i mindre grupper på 30-50 fiskar. Klarbulten företer periodvis markerade populationsflukuationer.

Föda: Plankton, bl a larver av kräft- och blötdjur.

Fortplantning: Leken äger rum vid bottnen i maj-aug, i Norden oftast först i juni. Härvid byter hanen framtänder och får mycket kraftiga sådana. Honan producerar ca 3.000 ägg, som fästs i ett tomt musselskal eller i någon hålighet på bottnen. Föräldrarna dör efter leken. Larverna är vid kläckningen ca 4 mm och omedelbart pelagiska. I dec-jan brukar klarbulten vara fullvuxen.

Livslängd: 1 år.

Andra namn: Klarstubb.