Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Halvulk

Halvulk

Ordning kindpansrade fiskar
Scorpaeniformes
Oftast långsträckt kroppsform. Huvud och kropp vanligtvis försedda med taggar och benplåtar. Bröstfenorna ofta rundade och stjärtfenan sällan kluven i två spetsar. Ordningen är representerad av 20 familjer med ca 269 släkten och ca 1.160 arter. De flesta arterna är marina och utbredda i världshaven.

Familj simpor
Cottidae
Fiskar med stort huvud och proportionellt stora bröstfenor. 2 ryggfenor som hos en del arter är sammanhängande. Den främre har taggstrålar. Bukfenorna har 1 taggstråle vardera. Huden är här och var täckt av knölar, taggar och benplåtar. Sidolinje. Simblåsa saknas. Ca 70 släkten och ca 300 arter förekommer i hav och sötvatten på det nordliga halvklotet samt Argentina, sydöstra Australien och längs Nya Zeeland. I Europas saltvatten 6 släkten och 10 arter. I Norden 6 resp 8.

Halvulk
Artediellus atlanticus

Kännetecken: Liknar taggsimpan men har mönstrade fenor, slät hud och sidolinje försedd med slemporer och utan taggar. 2 taggar på förgällocket, varav den övre är krokformigt uppåtriktad och ibland försedd med sidotaggar vid basen. Längd upp till 13 cm.

UtbredningNorrut till spetsbergen. Österut i Ishavet till Novaja Semlja. I Nordamerika längs östra Grönland norrut till Angmagssalik, utmed västra Grönland till ca 68° n br samt Labradors kust.

Förekomst i Sverige: I svenska farvatten finns halvulken blott längs norra Bohusläns kust ned till Kosterfjorden.

MiljöArten uppehåller sig på mjukbottnar och på djup mellan 35-410 m såväl i kustnära områden som ute till havs. I nordliga vatten går halvulken grundare och ända intill stränderna. Levnadssättet är föga känt.

FödaMaskar och blötdjur.

FortplantningLeken äger rum i aug-sept. Honan producerar 60-120 ägg, som är förvånansvärt stora, ca 4 mm. Detaljer föga kända.

Annat namnArten har i litteraturen också kallats havulk, vilket torde bero på felskrivning. ”Halv-” syftar på artens likhet med simporna (=ulkarna)