Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

guldmulte

guldmulte

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj multar
Mugilidae
Fiskar med ovalt långsträckt kroppsform. 2 väl åtskilda ryggfenor, varav den främre består av 4 taggstrålar och den bakre av mjuka strålar. Bukfenorna har varsin tagg. Sidolinje saknas eller är knappast urskiljbar. Liten mun med små eller inga tänder. Ca 13 släkten och ca 95 arter är utbredda i alla tempererade och tropiska hav. En del arter är tillfälligt bräck- och sötvattenslevande och kan gå 100-tals km upp i floder. I Europa 4 släkten och 6 arter. I Norden 3 tillfälliga gäster.

Guldmulte
Liza 
aurata
Kännetecken: Liknar både tjockläppad multe och tunnläppad multe men har gråvita strimmor över silversidorna och en gyllene fläck på gällocket. Längd upp till 45 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten, Medelhavet och Svarta havet. Utmed Afrikas västkust till södra Marocko. Madeira. Tillfälligt funnen vid Senegal. Anträffad i Danmark, Norge och Sverige.

Förekomst i SverigeI Bohuslän i Strömstadsfjärden 12/8-1877 och vid Soteskär 27/12-1950, i Kattegatt 8/10-1852 och i Öresund öster om Ven oktober 1950.

MiljöKlippiga stränder och bottnar. Besöker regelbundet bräckvatten och går sällsynt in i sötvatten.