Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

guldlax

Guldlax

Ordning guldlaxartade fiskar
Argentiniformes

En heterogen grupp av fiskar bestående av 15 familjer, 90 släkten och 320 arter. I Europa endast 5 familjer, varav 1 är inplanterad..

Familj silverfiskar
Argentinidae
Dessa silverfärgade fiskar är norsliknande och med fettfena men har mycket större ögon. Familjen består av 6 släkten med ca 55 arter och är utbredd i alla världshaven. I Europa 2 släkten och 3 arter, i Norden 1 släkte med 2 arter.

Guldlax
Argentina silus
Kännetecken: En långsmal fisk med stora ögon och liten fettfena. Nosen kortare än ögats diameter. Silverglansen har en gyllene lyster. Längd upp till 70 cm.

Utbredning: I Nordamerika längs östkusten från Newfoundland till Maine.

Förekomst i Sverige: Guldlaxen finns i Skagerack och sällsynt utmed Bohuslän samt har påträffats 2 gånger i Kattegatt (utanför Falkenberg 17/10-1953 och i Laholmsbukten i mars 1954). Den går även in i fjordarna och har anträffats i Kosterfjorden och Gullmarsfjorden.

Miljö: Guldlaxen är en pelagisk djupvattensart, som i våra farvatten håller sig på 100-600 m djup; i Atlanten går den ned till 1.100 m. Höst och vinter kan den närma sig kusten och går då på grundare vatten strax ovan mjukbottnar.

Föda: Småfiskar, bläckfiskar och planktonorganismer som t ex lysräkor och andra kräftdjur.

Fortplantning: Leken försiggår i närheten av kusterna från juni till sept, ehuru ägg anträffats redan i feb. Ägg och yngel svävar fritt i vattnet på 400-500 m djup.

Användning: Fångas ofta i djupvattenstrålar, men saluförs ej som matfisk utan som ”industrifisk”.

Annat namn: Strömsill.