Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Gråhaj

Gråhaj

Ordning gråhajartade hajar
Carcharhiniformes
2 arter av denna ordning utgör världens största fiskar. Flertalet arter har 2 ryggfenor utan taggar. 5 gälspringor. 7 familjer med ca 65 släkten och 239 arter levande i tempererade och tropiska hav. I Europa 4 familjer.

Familj gråhajar
Triakidae
Storvuxna hajar med 2 ryggfenor och 5 gälspringor. Ögonen är försedda med blinkhinnor. Familjen är med ca 24 släkten och 91 arter företrädd i alla oceaner. I Europa 5 släkten och 7 arter, i Norden 3 resp3.

Gråhaj
Galeorhinus galeus
Kännetecken: En smal och långnosad mörkgrå till stålblå haj med vit undersida, små ryggfenor och stora bröstfenor. Liknar pigghajen men saknar taggar. Längden, som kan uppgå till 2 m, är oftast omkring 1 m. En i Sverige fångad, 1,05 m lång gråhaj vägde 20,5 kg. Maximivikten är 45 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten och Medelhavet. I Afrika utmed västkusten till sydligaste Afrika. Indiska oceanen.

Förekomst i Sverige: Gråhajen är en i svenska farvatten årsviss fisk. Den träffas sällsynt i Skagerack och Kattegatt samt har fångats i Öresund.

MiljöGråhajen är huvudsakligen en kustfisk, som främst håller till på bottnen. Yngre individ lever i grunt, ibland endast meterdjupt, vatten, äldre på djup ned till ca 200 m.

Flyttning: Företar säsongsvandringar i nordliga farvatten. Om hösten och vintern drar gråhajen dels till djupare vatten, dels till kusterna.

Vanor: Lever i små stim eller enstaka nära bottnarna men söker ofta näring i det fria vattnet, varvid arten simmar snabbt och kommer ibland upp till ytan.

Föda: Gråhajen är nästan allätare och förtär små fiskar, särskilt vitling och torsk, samt kräftdjur, blötdjur och kadaver.

FortplantningI juni-sept föder honan på grunt vatten och efter ca 10 månaders dräktighet 20-50 ungar, vilka är ca 40 cm långa.

AnvändningGråhajens kött är ätligt men knappast aptitligt. Av levern bereds olja, och huden kan begagnas som sandpapper. Arten är i flera länder en uppskattad sportfisk, särskilt på Brittiska öarna.

Annat namnI Bohuslän kallas arten bethajhåstörje.