Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Glasvar

Glasvar

Ordning plattfiskar (eller flatfiskar)
Pleuronectiformes
Alla färdigomvandlade plattfiskar har kroppen tillplattad från sidorna. ynglen har däremot sedvanlig symmetrisk fiskkroppsform med ögonen sittande på varje sida av huvudet. Larverna simmar i ”upprätt” ställning. Under de 2 första levnadsmånaderna efter kläckningen vandrar det ena ögat genom huvudet eller längs dess utsida över till andra sidan. Den gamla fisken har således ögonparet sittande på ena sidan. Samtidigt vrids huvudet så att dess ”översida” kommer på ena kroppssidan. Denna komplicerade förändring innebär en nästan total modifiering av skallben, nerver och muskler. Ögonsidan blir mörkpigmenterad och något konvex, blindsidan blir däremot vit eller ljust opigmenterad och platt. Det är i detta slutstadium av förvandlingen som bottnarna uppsöks och fisken börjar simma på sidan. De mjukstrålade rygg- och analfenorna är oftast långa och sträcker sig utmed hela kroppskanterna. Hos många arter en tagg framför analfenan. De omvandlade fiskarna saknar nästan alltid simblåsa.
Ordningen omfattar 6 familjer, ca 117 släkten och ca 538 arter.

Familj varar
Scophthalmidae
Vänstersidan är ögonsida och högersidan blindsida men individuella undantag finns. 37 släkten och ca 212 arter är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. I Europa 7 släkten och 12 arter. I Norden 6 resp 10.

Glasvar
Lepidorhombus whiffiagonis
Kännetecken: Kroppen långsträckt som rödtungans och mycket genomskinlig. Vänstersidan är ögonsida. Blindsidan är vit. Längd vanligtvis 35-45 cm men upp till 61 cm. Honan är större än hanen.

Utbredning: Söderut längs Atlantkusten till Gibraltar och västra Medelhavet.

Förekomst i Sverige: Glasvaren är atlantisk med östgräns i västra Skagerack. Den är tillfällig i Kattegatt och har 1 gång (1896) tagits i Öresund.

Miljö och vanorArten är en djupvattensfisk, som lever på sand- och dybottnar vid 10-400 m-nivåerna, i regel under 50 m men ibland ned till ca 600 m. Sällan kommer den in i vikarna eller på grundare vatten men ses vid lugnt väder intill sandkusterna simmande i ytan, varvid stjärtfenan kan bryta vattenytan.

FödaFiskar som smörbultarsjökockartobistungevar och små torskfiskar. Även kräftdjur och bläckfiskar.

Fortplantning: Leken försiggår på djupt vatten i Nordsjön och Atlanten under mars-maj. De genomskinliga äggen liksom larverna är pelagiska. Vid ca 19 mm längd övergår ungarna till bottenliv. Detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända.

Användning: Erhålls vid trålning som bifångst och saluförs i betydande mängder i många länder, även i Sverige, men där i mindre omfattning.

Annat namn: Glasvarv.