Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Glasbult

Ordning abborrartade fiskar
Perciformes
En morfologiskt och även ekologiskt heterogen grupp fiskar. Några oftast gemensamma karaktärer för ordningens arter är taggiga fenstrålar, 2 ryggfenor, saknar fettfena, har simblåsa, stjärtens fenstrålar aldrig flera än 17 men oftast färre.
Denna ordning är den artrikaste bland alla vertebrater. Den omfattar 150 familjer, ca 1.367 släkten och ca 7.791 arter. Av de många familjerna är smörbultarna (Gobiidae) artrikast med minst 1.500 arter, följd av munruvare (Cichlidae) med 680 arter och läppfiskar (Labridae) med 500 arter.
Ca 3/4 av ordningens arter lever utefter tempererade och tropiska havskuster. De övriga är oceaniska eller levande i sötvatten.

Familj smörbultar
Gobiidae
Små, avlånga fiskar med proportionellt höga och stora fenor. Bukfenorna är hos flera arter förenade och fungerar som en sugskiva. Oftast 2 ryggfenor, varav den främre består av taggstrålar, den bakre av mjukstrålar. Hanar och honor oftast olikfärgade. Denna familj är den artrikaste bland marina fiskar bestående av ca 200 släkten och minst 1.500 arter. Flertalet arter hör till tropiska och subtropiska hav, men många av dem lever också i bräck- och sötvatten. Flera av de senare har koloniserat oceaniska öar, där de kan gå högt upp i bergsbäckar. Många av sötvattensarterna fortplantar sig i havet. Flera av de marina smörbultarna lever associerade med svampdjur, räkor och sjöborrar. Några arter kan tillbringa flera dygn utanför vattnet. I Europa finns 12 släkten och 38 arter. I nordiska vatten lever 9 släkten och 12 arter.

Glasbult
Crystallogobius linearis
Kännetecken: Denna fisk är genomskinlig, ännu glasklarare än klarbulten och saknar fjäll till skillnad från denna. Svag pigmentering på hakan, vid gälarna och vid fenbaserna. Andra ryggfenan och analfenan är långsträckta. Hanen har en 2-strålig främre ryggfena och kraftigt, böjd och uppskjutande underkäke med veritabla huggtänder. Honans främre ryggfena, bukfenor och sugskiva saknas eller är rudimentära. Hanen blir 5 cm, honan 4 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och västra Medelhavet.

Förekomst i Sverige: Skagerack och Kattegatt, där glasbulten är sällsyntare än klarbulten.

Miljö och vanorArten simmar stimvis i det fria havet ehuru rätt nära bottnar med skalgrus, sand eller dy på djup mellan 1-400 m, varvid den ibland närmar sig stränderna. Glasbulten företar kraftiga populationssvängningar.

FödaPlankton

Fortplantning: Leken äger rum i maj-aug på sandbottnen och ca 30 m djup. Hanen får då kraftigare framtänder. Äggantalet per hona kan uppgå till ca 3,000. Rommen läggs i tomma maskrör, t ex av borstmasken Chaetopterus, och vaktas av hanen, som ofta tar plats inne i röret. Honan dör efter avslutad lek och hanen efter ungarnas kläckning. De senare är i okt-nov ca 30 mm.

Livslängd: Ca 14 månader.

Annat namn: Glasstubb.