Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Glansfisk

Glansfisk

Ordning glansfiskartade fiskar
Lampriformes
En heterogen grupp av fiskar med mycket olika kroppsformer. Den enda gemensamma karaktären är att alla arter saknar taggar vid eller i fenorna. 6 familjer, har en för fiskarna unik typ av utskjutbar övre käke. En del arter har simblåsa. 11 familjer, 20 släkten och 39 arter. I Europa 3 familjer.

Familj glansfiskar
Lampridae
Kroppsformen är oval och sammanpressad från sidorna. Sidolinjen löper i en båge ovanför bröstfenan. Fenstrålarna är stela och hårda. Liten, tandlös mun. Endast 1 art.

Glansfisk
Lampris guttatus
Kännetecken: En praktfull färgstrålande fisk med hög, hoptryckt och nästan oval kropp. Höjden kan nå 60 cm. Längd och vikt upp till 1,8 m resp. 200 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten och Medelhavet. Utmed Afrikas väst- och östkuster ned till kontinentens sydspets. F ö finns glansfisken i tempererade och tropiska delar av Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. Årsviss i Norge. Tillfälligt anträffad i Danmark (minst 58 fynd, varav flertalet i juli sept.) och Sverige.

Förekomst i SverigeGlansfisken är en särskilt under hösten tillfällig, möjligen årsviss gäst i Skagerack, Kattegatt och Öresund. Flertalet fynd har gjorts i danska vatten, men några stammar från den svenska sidan.

Miljö och vanorDenna art för ett pelagiskt havsliv dels nära vattenytan, dels nere på djup mellan 100 och 400 m. Den simmar i regel enstaka i långsam takt.

Flyttning: Denna sydfisk besöker regelbundet norra Nordsjön och västra Norge under sommaren. Det tycks vara på återfärden söderut som glansfisken om hösten kommer in i svenska farvatten längs Västkusten.

FödaFrämst bläckfiskar och kräftdjur men även fiskar som sillkummel, silvertorsk och vitling. Alger har påträffats i artens mage.

Fortplantning och tillväxt: Glansfiskens reproduktionsbiologi är okänd.

Användning: Glansfisken är en stor delikatess men p g a sin sällsynthet utan fiskeribetydelse i Europa, där den tas som bifångst, särskilt i Medelhavet.