Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Fyrtömmad Skärlånga

Fyrtömmad Skärlånga

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Lotidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Fyrtömmad Skärlånga
Enchelyopus cimbrius
Kännetecken: Den främre ryggfenans första fenstråle är lika lång som huvudets längd. 4 skäggtömmar varav 2 vid näsöppningarna, 1 på överkäken och 1 på hakan. Svart munhåla och tunga. Längd vanligen 25-30 cm men kan nå 41 cm.

Utbredning: Söderut i Europa till norra Biscaya. I Nordamerika från Baffins land till Nord-Carolina.

Förekomst i Sverige: Fyrtömmad skärlånga är allmän i Skagerack och finns även i Kattegatt, Öresund och Östersjön upp till Gotland. Den har också anträffats 2 gånger i Finska viken.

MiljöDyiga eller sandiga bottnar på djup mellan 20-250 m men ibland ned till 550 m.

FödaMindre bottendjur som käftdjur, borstmaskar och musslor.

Fortplantning: Arten fortplantar sig i hela det svenska utbredningsområdet, alltså även utanför Gotland. Leken försiggår under feb-aug. Honan avger ca 0,5 milj ägg. De och larverna är pelagiska. Ungarna uppsöker bottnar vid 3-5 cm längd. Detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända.