Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Flodpärlmussla

Margaritana margaritifera
Bland våra tre stora sötvattensmusslor tillhörande familjen Unionidae intar flodpärlmusslan tack vare sin förmåga att bilda värdefulla pärlor en särställning. Sedan hundra år tillbaka har i vårt lan pärlfiske ägt rum, och under gågna tider har flodpärlmusslan periodvis lämnat en icke föraktlig tribut av de eftersökta pärlorna. Numera har dock av olika anledningar förekomsten av flodpärlmusslan i hög grad minskat, och pärlfiske bedrivs blott i ringa omfattning. Även flodpärlmusslan Unio och dammusslan Anodonta kunna bilda pärlor. Dessa är dock nästan alltid färglösa, sakna glans och är därför utan värde.

OBS!
FRIDLYST!!
Flodpärlmusslan är absolut förbjuden att fiska.
Skyddad enligt lag, förordningen (1974:1716) kap 2:5