Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Fjällbrosme

Fjällbrosme

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Phycidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Fjällbrosme
Phycis blennoides
Kännetecken: Liknar lubben men har 2 ryggfenor. Kroppsformen, fjällens storlek, färgteckningen och de trådformade bukfenorna skiljer denna art från dess övriga släktingar bland torskfiskarna. Längd vanligtvis ca 60 cm men upp till 110 cm.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och Medelhavet. Utmed Afrikas västkust till mellersta Marocko.

Förekomst i Sverige: Fjällbrosmen är i Skagerack och Kattegatt en gäst från sydliga hav. Den har under 1970-talet blivit vanligare i dessa vatten och fångas där årligen. Flera fynd föreligger från Öresund och ett utanför Malmö 9/2-1955.

Miljö: Fjällbrosmen är en djupvattensfisk, som i Norden tagits på 150-375 m djup, där den uppehåller sig på mjuka bottnar. I sydligare områden och ibland i Norge kan arten stundom besöka strandnära, grunda vatten, men den kan också gå ned till ca 800 m djup.

Vanor: Simmar enstaka eller stimvis strax ovanför bottnarna. Aktiv mestadels om natten.

Föda: Kräftdjur och fiskar.

Fortplantning: I Medelhavet sker leken under våren och försommaren.

Användning: I Medelhavet fiskas fjällbrosmen regelbundet. I norra Atlanten tas den mest som bifångst med trål och långrev.

Andra namn: Bartelvanlig bartel och kumrill.