Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Åstorps fiskeförening

Åstorps fiskeförening hade sin start 1988. Tanken var att på ett bättre sätt utnyttja den sista kvarvarande dammen för gamla dagbrott för råmaterial som användes till att göra takpannor på det intilliggande bruket. Det hela började när några kreativa ortsbor tog kontakt med Åstorps kommun och undrade om de kunde få fiskerätten med viljan att starta en förening.

Tegelbruksdammen är den enda av de ursprungliga fyra dammarna som finns kvar orörd och har en yta av c:a 15 000 kvm. Två andra är igenfyllda medan den tredje är delvis igenfylld men bland annat schaktmassor. Som tur är stoppades detta på åttiotalet eftersom det fanns sällsynta fåglar som häckade.  Föreningen uppstod alltså på sent åttiotal för fiske i Tegelbruksdammen och firar nästa år 2018 trettio år.

Tegelbruksdammen var känd för sina stora gäddor och vitfisk där ortsborna hade många roliga stunder. Tidigt på åttiotalet tog tegelbruket som då fortfarande var i bruk och planterade in regnbåge för sina anställda i rekreationssyfte.  Detta upphörde efter något år. Efter att tegelbruket lagts ner köptes marken upp av Åstorps kommun och det är i princip fritt fiske sedan dess. När initiativet att skapa en egen förening uppkom såg kommunen det som något positivt. Det utfördes en rotenonbehandling för att bli av med all vitfisk och gäddorna samt även ett för den första inplanteringen. Idag har mer pengar satsats på området runt dammen. Bland annat har en löparslinga anlagts runt om dammen och byggt en handikappbrygga, stuga, vindskjul, bänkar, grillplatser samt gjort helt nya och bättre bryggor allt eftersom föreningen har vuxit till sig.

Sedan sin start 1988 har Åstorps fiskeförening vuxit sig större efterhand som åren gått och vi har nu cirka etthundratrettio medlemmar när trettioårs dagen närmar sig.

Fiskebeståndet i tegelbruksdammen inplanteras regelbundet regnbåge men under året även öring och röding, men det finns även abborre, bäcköring, gädda, gräskarp och mört varav de fyra sistnämnda i mycket liten skala. Om gräskarp skulle fångas måste de återutsättas varsamt och om gädda fångas måste den avlivas. I Vegeå finns id, sutare abborre, gädda, mört, bäcköring, havsöring, och enstaka regnbågar. För medlemmar börjar fisket den första lördagen i Mars (om det är isfritt) för medlemmar samt dagen efter för dagskortsfiskare och avslutas 31 december.  Fiske får bedrivas mellan Gryning och Skymning. I slutet av november eller i början på december har vi en dag som blir avslutningsdag för medlemmarna. Vilket datum denna dag blir, står att läsa i god tid på tavlorna vid dammen. Dagskortet för ickemedlemmar kostar 150 kr och berättigar upptagande av två ädelfiskar per dag. Dagskortet berättigar fiske i Tegelbruksdammen medan ett medlemskap berättigar till fiske i Tegelbruksdammen, den södra sidan av Vegeå mellan E4:ans motorvägsbro och uppströms till bron vid väg 107, samt från E4:ans motorvägsbro och c:a 1000 meter nerströms mot Ängelholm fram till nästa vägbro, samt den norra sidan från E4:ans motorvägsbro och cirka 1 200 meter uppströms.

Föreningens målsättning är att att verka för en stimulerande fritidssysselsättning och att detta ska ske på ett sportmannamässigt vis. Vi strävar efter en utbredd ungdomsverksamhet och att kunna ge dem en lärorik och intressant hobby. Den har även som avsikt att kunna erbjuda intressanta fiskevatten för sina medlemmar samt att verka för att det alltid finns gott om fisk i tegelbruksdammen varför det inplanteras kontinuerligt under säsongen.

Besök oss gärna på: http://astorpsfiskeforening.se