Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Älvkarlebys Sportfiskeklubb

Älvkarlebys Sportfiskeklubb bildades redan den 20 mars 1976. När några eldsjälar med Howard Andersson i spetsen bildat en interimsstyrelse och värvat medlemmar. Målet var att få ordning och reda på fisket i regionen. Ryckfisket hade hos många satts i system. Det är en avart av fiske som inte hör hemma inom sportfisket enligt många.  Andra problem var avsaknaden av regler för de tre förekommande fiskemetoderna som bedrevs. Här fanns både båtfiske, spinnfiske och flugfiske där konfrontationer mellan utövare av de tre fiskemetoderna ofta förekom. ÄSFK:s styrelse skulle därför bestå av två representanter för respektive fiskemetod, båt- spinn- och flugfiske plus en av årsmötet utsedd ordförande så det blev ojämnt antal i styrelsen d.v.s. sju st. Därutöver skulle väljas tre suppleanter, en från varje fiskemetod.

Redan på första årsmötet bestämdes att en delegation i styrelsen skulle uppvakta Nedre Dalälvens Fiskevårdsområdes ordförande Henrik Grill, för att presentera klubben och försöka få till bestämmelser mot ryckfiske och klara regler i övrigt inom området. Problemet var att Henrik Grill själv inte sportfiskade, och detta gällde också de flesta i Nedre Dalälvens Fiskevårdsområdes styrelse, så de problem ÄSFK framförde mötte väldigt lite förståelse och en besviken delegation fick avtåga utan några positiva besked. ÄPK:s styrelse gav inte upp utan flera uppvaktningar följde och så småningom kom den ena regeln efter den andra och trivseln vid älven ökade. Kravet på representation i styrelsen kunde därför ändras.

Varje år efter fiskesäsongens slut ställde klubbens medlemmar upp och städade efter stränderna inom hela A-sektion. Det var i första hand linor men annat skräp förekom också. Några medlemmar hjälpte också till att ta vara på den fisk som var kvar i kungsådran när fiskodlingen varje år stängde ådran i början på oktober. Klubben har deltagit i ett flertal utredningar framför allt inom laxfisket.

Det klubben är mest känd för i sportfiskekretsar är den medverkan och påverkan klubben hade i det omfattande muddringsprojekt som Vattenfall utförde åren 1985-86 i samband med utbyggnaden av Älvkarleby kraftverk. Cirka 210.000 m3 massor skulle flyttas inom övre delen av A-sektionen i älven. Vattenfalls grundförslag, som klubben genom fick kännedom om redan hösten 1983, bedömdes vara helt förödande för sportfisket i regionen. Två i styrelsen, Per Burman och Hans Hansson, åtog sig ta fram ett alternativförslag som efter smärre justeringar, presenterades av klubbens ordförande, Lennart Hedman, på Vattenfalls informationsmöte på Turisthotellet i Älvkarleby 1984 och som slutligen räddade klubben och sportfisket i regionen.

Djupsjön som är klubbsjön är en 6,8 ha stor tjärn som Älvkarleby sportfiskeklubb har arrenderat avStora Enso sedan hösten 1999. Klubben har byggt bryggor, landgångar och ett vindskydd vid tjärnen. Rengnbåge sätts i när det behövs. Kom bara ihåg att all fisk som fångas ska rapporteras in, Karp återutsätts alltid och  max 1 fisk per dag. Detta för att värna om beståndet.

Idag träffas styrelsen två till tre gånger per år där det bjuds på fika till våra medlemmar. Medlemsavgiften ligger på 150 kr per person och ett familjemedlemskap kostar 250 kr per år. För att fiska krävs ett fiskekort och ett medlemskap i klubben. Fiskekortet kostar 100 kr och alla som är över 13 år får inte fiska utan målsman. För alla under 13 år räknas fångesten på målsmans fiskekort. För ungdomar organiserar vi ibland speciella tillfällen för att fiska.

Besök oss på: www.alvkarlebysfk.se