Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Europeisk havsål

Europeisk havsål

Ordning ålfiskar
Anguilliformes
Fiskar med ormlik kroppsform. Bukfenor saknas men analfenan är mycket förlängd utmed kroppen. Mycket små gälöppningar. Fjällen är så små, att de nästan är osynliga. Larverna är mycket olika de omförvandlade ålarna, och det är ännu långt ifrån avklarat vilka yngel resp adulta ålar som hör till samma familjer, ännu mindre till vilken art vissa larver hör. 19 familjer, 147 släkten och ca 597 arter är utbredda i alla hav utom de arktiska. I Europa 4 familjer, i Norden 3.

Familj havsålar
Congridae
Liknar kraftigt byggda ålar. Överkäken är längre än underkäken. Saknar fjäll. 42 släkten med 109 arter är utbredda i Atlanten och Stilla havet. I Europa 1 släkte med 1 art.

Europeisk havsål
Conger conger
Kännetecken: Liknar ålen men är kraftigare byggd. Skiljs också på att den långsträckta ryggfenan börjar där bröstfenan slutar. Längd för honan upp till 3 m och vikt 39 kg (Bohuslän), i utomsvenska vatten 91 kg. Hanen blir ca 1 m.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och Medelhavet. Azorerna. Utmed Afrikas västkust till Sydafrika. Madeira och Kanarieöarna. Årsviss i Danmark, möjligen årsviss i Norge och Sverige, tillfällig i Finland.

Förekomst i Sverige: Från Atlanten gör havsålen besök i Skagerack och Kattegatt ända ned till Öresund. Den torde vara årsviss i nämnda farvatten. Fynd från sydligaste svenska vatten utgörs av exemplar fångade i Halland utanför Varberg 3/11-1888, Falkenberg 1/10-1913, 13/1 och 8/5 1951 samt Sibbarp 17/5-1954 och vid Skåne Råå 1/3-1838 och Ven 20/5-1954. Arten kan även besöka Östersjön, där den på finska sidan anträffats vid Helsingfors och i Esbo skärgård.

MiljöHavsålen är uteslutande en marin fisk. Den föredrar klippiga kuster, där den uppehåller sig på mellan 40-100 m djup, ibland ned till 1,000 m och under leken ännu djupare. Den gillar i hög grad vrak, liksom fästen för vågbrytare och oljeplattformar. Den besöker även sandbottnar.

VanorVanligtvis stationär. Mest aktiv nattetid. Om dagen gömmer den sig i någon fördjupning eller håla.

FödaFiskar, som sill och torsk, bläckfiskar, kräftdjur och musslor.

Fortplantning och tillväxt: Arten blir könsmogen vid 5-15 års ålder. Leken äger rum sommartid över ett vidsträckt atlantiskt bälte från Sargassohavet i väster till innersta Medelhavet i öster ovan 2,000-4,000 m djup. Äggen, som är pelagiska, uppgår till 3-10 miljoner per hona. Larverna, som liknar ålens, drivs av havsströmmar österut men har anträffats också i Karibiska havet. De lever pelagiskt på 100-200 m-nivåer under 1-2 år. Vid 1 eller 2 års ålder och en längd av 12-16 cm förvandlas de till små havsålar och uppsöker bottenregionerna nära kuster. De gamla fiskarna dör omedelbart efter leken.
Tillväxten går snabbt. I fångenskap har en viktökning från 1 till 40 kg skett på 5 år.

Livslängd15 år.

AnvändningFiskas kommersiellt i flera  europeiska länder. Också uppskattad som sportfisk.