Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Europeisk ansjovis

Europeisk ansjovis

Ordning sillfiskar
Clupeiformes

Primitiva benfiskar. Hos flertalet arter är kroppen sammanpressad från sidorna. Fenorna utan taggiga strålar. 1 oftast liten ryggfena. Sidolinjen osynlig. Hos alla arter utom ansjovisfamiljen har simblåsan en öppen förbindelse med svalget. Flertalet arter är planktonätare. 3 familjer, 67 släkten och ca 330 arter. 2 familjer är representerade i Europa.

Familj ansjovisfiskar
Engraulidae
Fiskar med spetsig nos och utskjutande överkäke. Skimrande kropp med en silverstrimma längs sidan. En art har lysorgan. 16 släkten med ca 149 arter i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna samt ca 20 sötvattensarter, varav flertalet i Sydamerika. I Europa och Norden 1 art.

Europeisk ansjovis
Engraulis encrasicolus
Kännetecken: En liten fisk med stora ögon, väldig mun med utskjutande överkäke och nos samt nästan spikrak gränslinje mellan den blå ryggen och den silvervita sidan. Den blir 20 cm lång.

Utbredning: Söderut i Europa längs Atlantkusten, Medelhavet och Svarta havet. Utmed Afrikas västkust till södra Marocko och Kanarieöarna. Årsviss i Danmark, Norge och Sverige. Tillfälligt anträffad vid Finland i Finska viken 17/7-1891 och 17/11-1949.

Förekomst i Sverige: Ansjovisen uppträder sällsynt men årsvisst i Skagerack och Kattegatt, där dess frekvens är ytterst oregelbunden. Stundom uppträder den invasionsartat. I början av 1930-talet ägde en invasion rum och 1934 likaså, varvid arten under juni lekte i Skagerack, där befruktade och levande ägg togs på 9 olika platser utanför Bohuslän. I juni 1936 erhölls ansjovisar regelbundet utanför Lysekil. Till Falkenberg ilandfördes flera exemplar den 13/11-1945. I Öresund och Östersjön är denna fisk ganska sällsynt, men den har fångats ända uppe vid Tosteberga i Skåne den 14/12-1858 och en gång t o m i Stockholms skärgård den 15/8-1869.

Miljö, vanor och flyttning: Ansjovisen för ett kringstrykande pelagiskt liv och uppträder under sommarhalvåret alltid i stim i ytvattnen utanför kuster och längre ut till havs. Ofta har stimmen väldiga dimensioner. I Medelhavet och Svarta havet utför arten regelbundna flyttningar mellan djupare och grundare vatten, varvid den går upp i flodmynningar, laguner och bräckvatten. Om vintern uppsöker den ler- och dybottnar på 100-150 m djup, men delar av Nordsjöpopulationen tycks flytta söderut.

Föda: Djurplankton, hoppkräftor och andra smärre kräftdjur, maskar och småfiskar.

Fortplantning och tillväxt: Leken sker nära land, även i bräckt vatten, i Nordsjön i juni-aug, i Zuider Zee i maj-juli, i Medelhavet i april-sept, i Azovska sjön i maj-aug. De 13,000-20,000 romkornen är ovala och avges i omgångar under ca 1 vecka. De är pelagiska, flytande mellan ytvattenlagret och 50 m djup. De kläcks efter 2-4 dygn, varvid larven mäter 3 mm. Ungarna utvecklas snabbt i ytvattnet och blir könsmogna efter 1-2 år. Ansjovisen leker en andra gång vid 2 års ålder, varefter den försvinner eller dör.

Livslängd: I Medelhavet var äldsta funna ansjovis 2 år, men i Svarta havet kan arten bli 4 år.

Användning: I Sverige är ansjovisfisket blott av tillfällig art. Vi äter denna fisk hos oss i form av importerade konserver; i saltad form kallas den då sardell, som kryddad eller marinerad ansjovis. Svenska konserver med beteckningen ”ansjovis” är oftast beredda av skarpsill. I södra Europa inkl Svarta havet är ansjovisen ett viktigt fiskeriobjekt.