Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Blåmussla

Blåmussla

Mytilus edulis
Blåmusslan, som av kusbefolkningen vanligen kallas skäl eller skal, har en mycket vidsträckt utbredning och förekommer i alla tempererade och kalla hav. Föga nogräknad med bottenbeskaffenheten och de hydrografiska förhållandena är den mycket vanlig överallt i de nordiska farvattnen. I Östersjön går den på djupare vatten ända upp till Bottniska viken men blir där på grund av den låga salthalten mycket småväxt. Lägre salthalt än 0,5 % tycks den ej kunna uthärda. På västkusten är den särskilt talrik på grunt vatten, från vattenbrynet ned till 7-10 m, men kan förekomma ända ned på ett par hundra m:s djup. Blåmusslorna för ett lugnt och stillasittande liv. På klippor, stenar eller trävirke sitta de fast, ofta i täta mattor. Blåmusslan har ett ganska stort näringsvärde och anses av många som en delikatess. På många ställen utomlands ätes den rå på samma sätt som ostron.