Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Blåkäxa

Blåkäxa

Ordning pigghajartade hajar
Squaliformes
Arter tillhörande denna ordning har 2 ryggfenor med eller utan taggar, saknar analfena och har 5 eller 6 gälspringor. 3 familjer, 21 släkten och 87 arter. I Europa 1 familj.

Familj pigghajar
Dalatiidae
En heterogen familj med arter som har hög och kort långsträckt, spolformad kropp. Med eller utan taggar vid ryggfenorna. Flera arter är utrustade med lysorgan, en anpassning till djupvattensliv. 18 släkten med ca 71 arter, som är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. Några arter går upp i arktiska vatten. I Europa 13 släkten och 22 arter, varav 5 resp 5 har anträffats i Norden.

Blåkäxa
Etmopterus spinax
Kännetecken: Denna art är en av de minsta av norra Atlantens Hajar. Den mörkt blågråvioletta färgen är karakteristisk, likaså den skarpt avsatta färggränsen mot den svarta buken. Ögonen är rödbruna med ärggrön pupill. Båda ryggfenorna, varav den bakre är högre än den främre, är försedda med var sin kritvit tagg. Lysorgan på undersidan. Blåkäxan brukar i våra farvatten sällan överskrida 47 cm men kan bli 1 m lång. Honan blir större än hanen.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och Medelhavet. Utmed Afrikas västkust ned till Gambia. Även kring Sydafrikas kuster. Årsviss i Norge och sannolikt även i Danmark och Sverige.

Förekomst i Sverige: Denna haj är måhända årsviss i Sverige, där den främst påträffas i Skageracks djuppartier, medan Bohusläns fjordar besöks mer tillfälligt.

Miljö och vanorBlåkäxan är en djupvattensfisk, som uppehåller sig kring kusterna vid mjukbottnar från 100 m ned till 700 m djup. Ned till nämnda gräns blir den allt vanligare ju mer djupet ökar. Dock även anträffad på nivåer från 70 till 2.000 m djup. Bukens svarta parti har talrika små lysorgan. Dessa sänder ut ett grönt fosforescerande ljus, som blänker till och försvinner i ständiga växlingar. Dessa signaler är förmodligen av betydelse för fortplantningen och för fiskens kontakt med artfränder. Den lever åtminstone tidvis i stim, ty 100-tals blåkäxor har fångats samtidigt i trålar.

FödaBestår till största delen av kräftdjur, särskilt nordhavsräkor, men även av små fiskar, bläckfiskar, musslor och maskar.

Fortplantning och tillväxt: I juli-aug utanför Färöarna och om senvintern eller våren sydväst om Irland föder blåkäxan 6-20 levande ungar, som beroende av moderns längd är 11-14 cm långa. Hanar blir könsmogna vid ca 33 cm längd, honor vid ca 36 cm.

Livslängd: 3 år.

AnvändningAv levern kan olja beredas, men i stort sett är arten utan ekonomisk betydelse.