Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Blåkäft

Blåkäft

Ordning kindpansrade fiskar
Scorpaeniformes
Oftast långsträckt kroppsform. Huvud och kropp vanligtvis försedda med taggar och benplåtar. Bröstfenorna ofta rundade och stjärtfenan sällan kluven i två spetsar. Ordningen är representerad av 20 familjer med ca 269 släkten och ca 1.160 arter. De flesta arterna är marina och utbredda i världshaven.

Familj drakhuvudfiskar
Sebastidae
Fiskar med kroppen sammanpressad från sidorna. Rygg-, buk- och analfenor försedda med giftiga taggstrålar. Flertalet arter föder levande ungar. Familjen representeras av ca 60 släkten med ca 310 arter i alla tempererade och tropiska hav. I Atlanten finns endast 11 släkten och 58 arter. I Europa 5 släkten och 11 arter. I Norden 2 resp. 3.

Blåkäft
Helicolenus dactylopterus dactylopterus
Kännetecken: Liknar kungsfiskarna (större kungsfisk och mindre kungsfisk) men är svartfläckig på sidorna, har något framskjutande överkäke och taggigare huvud, vartill kommer att munhålans och gällockens insida är blåsvarta. Längd och vikt upp till 50 cm resp. 1,5 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och västra Medelhavet. Utmed Afrikas hela västkust till Kap Agulhas. Kanarie- och Kap Verdeöarna. Längs Amerikas östkust från Nova Scotia, via Bahamas och Puerto Rico till Venezuela. Årsviss i Norge upp till Finnmark. Tillfälligt anträffad i Danmark och Sverige.

Förekomst i Sverige: Blåkäften har endast några gånger förirrat sig till den svenska kusten vid Bohuslän, liksom till Skagerack i övrigt. Den har anträffats vid Koster 11/4-1908 och 20/2-1909 samt sydväst om Hållö 4-9/5-1939. Senaste fynd gjordes i norska vatten nordväst om norra Bohuslän den 6/6-1980.

MiljöArten är en djupvattensfisk, som lever på 100-500 m-nivån och har anträffats ned till 1,000 m vid dy- och sandbottnar men ibland besöker kusternas grunda vatten.

VanorBlåkäften jagar i skikten strax ovan bottnen, alltså inte på densamma.

FödaKräftdjur, bläckfiskar och andra ryggradslösa djur men även fiskar.

Fortplantning: Blåkäften föder ungar, vilket brukar ske i mars-juli i nordliga vatten men vid Brittiska öarna under vintern. Ungar har under olika tider i stort antal påträffats i Nordatlanten. Detaljer inte kända.

AnvändningFångas för försäljning som matfisk.

Andra namnBlåmunt kungsfisk.