Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Birkelanga

Birkelanga

Ordning torskartade fiskar
Gadiformes
Långsträckta fiskar, vanligtvis med horisontellt långa rygg- och analfenor utmed kroppen. 7 familjer, 76 släkten och ca 414 arter, av vilka 5 lever i sötvatten.

Familj torskfiskar
Lotidae
Flertalet arter har långsträckt, avsmalnande kroppsform och 1 skäggtöm på hakan. 1, 2 eller 3 ryggfenor, 1 eller 2 analfenor. Simblåsa. Flertalet arter lever nära bottnen. 19 släkten med ca 55 arter är utbredda i arktiska och tempererade delar av Atlanten, Stilla oceanen och Norra Ishavet. En tropisk förekomst utanför Colombia. 1 sötvattensart (laken) i norra Euroasien och Nordamerika. I Europa 18 släkten och 26 arter. I Norden 16 resp 24.

Blålånga
Molva dypterygia
Kännetecken: Liknar långan men skiljer sig från denna genom färgen, större ögon, mindre skäggtöm, långsmal stjärtspole och ofta avsaknaden av ljus ytterkant på stjärtfenan. Längd och vikt upp till 1,5 m resp. 17 kg.

Utbredning: Söderut i Europa längs hela Atlantkusten och Medelhavet. Utmed Afrikas västkust till södra Marocko. I Nordamerika vid Grönland och Newfoundland.

Förekomst i Sverige: Mindre allmän i Skagerack och Kattegatt.

Miljö: Blålångan är en djupvattensfisk som vistas utmed kontinentalsockelns branta sluttningar och rätt nära bottnen ute till havs på nivåer mellan 60-1,500 m, oftast 200-500 m. Vistas både vid mjuk- och hårdbottnar.

Vanor: Sällskapar ofta med långan.

Föda: Huvudsakligen fiskar.

Fortplantning: Leken äger rum i norra Atlanten i april-maj på djup mellan 600-1,000 m, där larverna uppehåller sig tills de mäter 8 cm. Tillväxten är långsam. Könsmogen efter 5-6 år. detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända.

Livslängd: Minst 30 år.

Användning: Blålångan fiskas kommersiellt, särskilt utanför Norge och Island. Den fångas med backor och trål.

Andra namn: Birkelånga, Medelhavslånga är namnet på en sydlig ras (Molva dypterygia macrophthalma) av arten