Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

Bergvar

Bergvar

 

Ordning plattfiskar (eller flatfiskar)

Pleuronectiformes
Alla färdigomvandlade plattfiskar har kroppen tillplattad från sidorna. ynglen har däremot sedvanlig symmetrisk fiskkroppsform med ögonen sittande på varje sida av huvudet. Larverna simmar i ”upprätt” ställning. Under de 2 första levnadsmånaderna efter kläckningen vandrar det ena ögat genom huvudet eller längs dess utsida över till andra sidan. Den gamla fisken har således ögonparet sittande på ena sidan. Samtidigt vrids huvudet så att dess ”översida” kommer på ena kroppssidan. Denna komplicerade förändring innebär en nästan total modifiering av skallben, nerver och muskler. Ögonsidan blir mörkpigmenterad och något konvex, blindsidan blir däremot vit eller ljust opigmenterad och platt. Det är i detta slutstadium av förvandlingen som bottnarna uppsöks och fisken börjar simma på sidan. De mjukstrålade rygg- och analfenorna är oftast långa och sträcker sig utmed hela kroppskanterna. Hos många arter en tagg framför analfenan. De omvandlade fiskarna saknar nästan alltid simblåsa.
Ordningen omfattar 6 familjer, ca 117 släkten och ca 538 arter.

Familj varar
Scophthalmidae
Vänstersidan är ögonsida och högersidan blindsida men individuella undantag finns. 37 släkten och ca 212 arter är utbredda i Atlanten, Indiska och Stilla oceanerna. I Europa 7 släkten och 12 arter. I Norden 6 resp 10.

Bergvar
Zeugopterus punctatus
Kännetecken: Liknar småvaren men den har högre kroppsform, vid stjärtfenan mötande rygg- och analfenor samt mindre fjäll. Buk- och analfenorna är förenade. Vänstersidan är ögonsida; dess färg är växlande beroende av underlaget och fjällen där är försedda med hårliknande bihang, vilket gör att fisken känns luden. Blindsidan är vit. Längd upp till 25 cm. Utomlands 40 cm. Honan är större än hanen.

Utbredning: Söderut längs Atlantkusten till norra Spanien.

Förekomst i Sverige: Skagerack och Kattegatt, sällsynt i Öresund och tillfällig i sydvästra Östersjön.

Miljö och vanorArten vistas på algbevuxna bottnar längs klippiga kuster och sitter ofta som småvaren vertikalt på branta bergväggar vid 10-15 m-nivån, varvid blindsidan formas som en sugskål. Kan gå ned till ca 40 m djup. Ungfisken lever nära stränderna.

FödaKräftdjur och små fiskar såsom smörbultar, tobis och sill.

Fortplantning och tillväxt: Leken infaller i feb-juni. Ägg och larver är pelagiska. Vid ca 25 mm längd övergår ungarna till bottenliv. Detaljer om fortplantning och tillväxt är föga kända.

AnvändningBergvarens kött är läckert men den saknar fiskeribetydelse.

Andra namn: Bergvarvluddevarv och luden varv.