Laxtobis
Se Bilder
Common names


Du kan sponsra denna sida med din logo + länk.
Här hamnar din logo.

Ordning laxtobisfiskar
Aulopiformes

Till denna 1984 erkända ordning förs fiskar, vilkas gälbågar är annorlunda konstruerade än hos någon annan egentlig benfisk. Ordningen består av 12 familjer, 40 släkten och ca 188 arter.

Familj laxtobisar
Paralepididae
Långsträckt, barracudaliknande kroppsform. Fettfena. Saknar simblåsa. 11 släkten med 50 arter är utbredda i alla hav från Arktis till Antarktis. I Europa 3 släkten och 5 arter. I Norden 2 släkten och 3 arter.

Laxtobis
Magnisudis atlantica

Kännetecken: Långsträckt men kroppen högre än Nordlig laxtobis. Längd upp till 56 cm.

Utbredning: Norra Atlanten med fynd från Islands västkust i norr och till utanför Portugal i söder. I Nordamerika vid Grönlands östkust. Även Indiska och Stilla oceanerna. Anträffad vid Norge, Danmark (vid Skagen maj 1865 och 3/9-1926) och Sverige.

Förekomst i Sverige: Hittills är 8 fynd kända från svenska vatten eller näst intill, varav flertalet i Skagerack eller vid Bohuslän och 2 i Kattegatt. I kronologisk ordning är fynden följande: väster om Vinga 27/8-1960, Kattegatt 22/8-1963, sydväst om Väderöbod 8/10-1963, Skagerack 29/1-1964, väster om Smögen maj 1964, i Kosterfjorden 14/11-1967, sydväst om Hållö maj 1968 och sydväst om Tistlarna i Kattegatt 13/9-1978.

Miljö: Fria djupvatten ned till ca 3,000 m, men oftast på 100-600 m-nivåerna.

Med ramar Huvudsida/With frames Main page


Created by Anders Ivarsson
Copywright
© 1997 by Anders Ivarsson
All rights reserved.