Skip to content

Välkommen till Fiskbasen.se! Vi har samlat information om mer än 280 olika fiskar i svenska vatten. Vår vision är att sprida kunskap om svenska fiskar, vattendrag och natur. Vi vill leva upp till Fiskbasen.se – Allt om svensk fisk! Förutom mängder av fiskar hittar du fiskrecept, diskussioner kring miljö och utfiskning samt samlingssidor för sportfiskare, färsk fisk och bästa fiskeställena. Välkommen till Sveriges sida om fisk!

EU:s Sorteringsbestämmelser på Fisk & Skaldjur

EU:s Sorteringsbestämmelser på Fisk och skaldjur
(Allfisk förutom sill och makrill skall vara rensad)
Ska tillämpas från den 23 mars 1997

Fiskart & Storlek Kg per fisk Mått i cm
Torsk 1 7,0 – > 96,0 – >
Torsk 2 4,0 – 7,0 79,5 – 96,0
Torsk 3 2,0 – 4,0 62,5 – 79,5
Torsk 4 1,0 – 2,0 49,0 – 62,5
Torsk 5 0,3 – 1,0 30,0 – 49,0
Bergtunga 1 0,6 – > 37,0 – >
Bergtunga 2 0,35 – 0,6 31,0 – 37,0
Bergtunga 3 0,18 – 0,35 25,0 – 31,0
Gråsej 1 5,0 – > 87,0 – >
Gråsej 2 3,0 – 5,0 72,0 – 87,0
Gråsej 3 1,5 – 3,0 56,0 – 72,0
Gråsej 4 0,3 – 1,5 30,0 – 56,0
Kolja 1 1,0 – > 49,5 – >
Kolja 2 0,57 – 1,0 41,5 – 49,5
Kolja 3 0,37 – 0,57 33,5 – 41,5
Kolja 4 0,17 – 0,37 27,0 – 33,5
Kummel 1 2,5 – > 74,5 – >
Kummel 2 1,2 – 2,5 59,0 – 74,5
Kummel 3 0,6 – 1,2 47,0 – 59,0
Kummel 4 0,28 – 0,6 37,0 – 47,0
Kummel 5 0,2 – 0,28 30,0 – 37,0
Lyrtorsk 1 5,0 – > 84,5 – >
Lyrtorsk 2 3,0 – 5,0 66,5 – 84,5
Lyrtorsk 3 1,5 – 3,0 56,0 – 66,5
Lyrtorsk 4 0,3 – 1,5 30,0 – 56,0
Långa 1 5,0 – > 100 – >
Långa 2 3,0 – 5,0 79,0 – 100,0
Långa 3 1,2 – 3,0 46,0 – 79,0
Makrill 1 0,5 – > 37,5 – >
Makrill 2 0,2 – 0,5 29,0 – 37,5
Makrill 3 0,1 – 0,2 24,0 – 29,0
Pigghaj 1 2,2 – > 82,0 – >
Pigghaj 2 1,0 – 2,2 64,0 – 82,0
Pigghaj 3 0,5 – 1,0 57,0 – 64,0
Rödspotta 1 0,6 – > 38,5 – >
Rödspotta 2 0,4 – 0,6 34,0 – 38,5
Rödspotta 3 0,3 – 0,4 31,0 – 34,0
Rödspotta 4 0,15 – 0,3 25,0 – 31,0
Sandskädda 1 0,25 – > 29,5 – >
Sandskädda 2 0,13 – 0,25 23,0 – 29,5
Vitling 1 0,5 – > 40,5 – >
Vitling 2 0,35 – 0,5 36,0 – 40,5
Vitling 3 0,25 – 0,35 32,0 – 36,0
Vitling 4 0,11 – 0,25 23,0 – 32,0
Sill/Strömming 1 max 4 st/kg
Sill/Strömming 2 5 – 8 st/kg
Sill/Strömming 3 9 – 11 st/kg
Sill/Strömming 4 12 – 20 st/kg
Sill/Strömming
Östersjön (norr om 59° 30′)
Sill/Strömming 4 12 – 27 st/kg
Sill/Strömming 5 12 – 32 st/kg
Skrubba 1 0,3 – >
Skrubba 2 0,2 – 0,3
Kokräka max 160 st/kg

För följande fiskslag, som ej är reglerade i EU, har mätningar av Svensk Fisk resulterat i följande.

Fiskslag & Storlek Kg per fisk Mått i cm
Havskatt 1 2,0 – > 65,0 – >
Havskatt 2 1,0 – 2,0 50,0 – 65,0
Rödtunga 1 0,4 – > 33,0 – >
Rödtunga 2 0,3 – 0,4 30,0 – 33,0
Rödtunga 3 0,2 – 0,3 27,0 – 30,0
Äkta Tunga 1 0,5 – >
Äkta Tunga 2 0,33 – 0,5
Äkta Tunga 3 0,25 – 0,33
Äkta Tunga 4 0,17 – 0,25
Äkta Tunga 5 0,12 – 0,17

Storlek Havskräfta /Hummer